WISEROOM e-Training Application เทรน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้องค์กรของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น เราจะช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กร เป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว การสื่อสารจะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เพียงใช้ WISEROOM ก็จะไม่พลาดทุกการอบรมและข่าวสารต่างๆ ขององค์กร ทดลองฟรี! ได้แล้ววันนี้

e-Training ระบบอบรมหลักสูตรออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน
Media Learning สามารถเพิ่มเนื้อหาการฝึกอบรม ได้ทั้งรูปแบบไฟล์ PDF, PDF พร้อมเสียงประกอบ, MP3, MP4 และ YouTube link
News & Information องค์กรสามารถกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือประกาศต่าง ๆ ไปสู่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง
Webboard มีเว็บบอร์ดที่สามารถตั้งกระทู้ถาม-ตอบได้โดยตรงระหว่างสมาชิกกับ Admin/Trainer
Analytic Report ระบบวิเคราะห์และรายงานผลการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือสมาชิก เพื่อตรวจดูรายงานความก้าวหน้าของผู้ใช้งานในหลักสูตร
Alert & Notification ระบบแจ้งเตือนที่คอยช่วยให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกไม่พลาดการเข้าถึงข้อมูลหรือประกาศจากองค์กร
Loading...