WISEROOM - Corporate Community

ตัวช่วยที่จะทำให้การสื่อสาร สำหรับองค์กรง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เพียงใช้ WISEROOM ก็จะไม่พลาดทุกข่าวสาร และการอบรมขององค์กร

การสื่อสารครอบคลุม

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมระบบแจ้งเตือนที่คอยช่วยให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกไม่พลาดการเข้าถึงข้อมูลหรือประกาศจากองค์กร

ระบบติดตาม ประมวลผล

ระบบวิเคราะห์และรายงานผลการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือสมาชิก เพื่อตรวจดูรายงานความก้าวหน้าของผู้ใช้งานในหลักสูตร

คลังรวบรวมสื่อสำหรับอบรมทุกรูปแบบ

สามารถเพิ่มเนื้อหาการฝึกอบรม ได้ทั้งรูปแบบไฟล์ PDF, PDF พร้อมเสียงประกอบ, MP3, MP4 และ YouTube link

ประกาศข่าวสารออนไลน์

กระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือประกาศต่าง ๆ ไปสู่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมและเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์

เกมส์สนุกๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร และเว็บบอร์ดที่สามารถตั้งกระทู้ถาม-ตอบได้

ระบบป้องกันข้อมูล ไม่สูญหาย ไม่รั่วไหล

มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอย่างความปลอดภัย ไม่มีรั่วไหล ทั้งยังมีระบบดักจับข้อมูลจากภายนอก และการสำรองข้อมูล ในกรณีสูญหายสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ทันที

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมระบบแจ้งเตือนที่คอยช่วยให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกไม่พลาดการเข้าถึงข้อมูลหรือประกาศจากองค์กร

Loading...